Thứ sáu, 21.02.2014 GMT+7

Chống thấm các công trình ngầm

Khi thi công các công trình ngầm, các tầng hầm … thì công đoạn xử lý chống thấm rất quan trọng vì công đoạn này góp phần không nhỏ quyết định tới tuổi thọ kết cấu, tính bền vững của công trình.
Khi thi công các công trình ngầm, các tầng hầm … thì công đoạn xử lý chống thấm rất quan trọng vì công đoạn này góp phần không nhỏ quyết định tới tuổi thọ kết cấu, tính bền vững của công trình.
Đường dẫn của bản tin này: http://chongthamdotbk.com/.html&t=chong-tham-cac-cong-trinh-ngam
© Chống thấm dột, sửa điện nước tại Hà NộiEmail: